Duurzaamheid bekijken we door verschillende brillen

Energie

Energiebesparing

We kozen in de bouwplannen zoveel mogelijk voor materialen en technologieën die zo min mogelijk energie verbruikten. De huizen zijn heel goed geïsoleerd, we ventileren automatisch, het water voor de vloerverwarming wordt door zuinige luchtwarmtepompen verwarmd, en het water voor douche en kraan wordt door zonneboilers opgewarmd. Een groep buren heeft bovendien recirculatiedouches.

Energieopwekking

Naast het besparen van energie en materialen streefden we naar energieneutrale huizen. Dat wil zeggen, dat we alle energie die we gebruiken lokaal en hernieuwbaar wilden opwekken. Dat is nog niet helemaal gelukt. Zo biedt het dak vanwege onze compacte bouw plek voor een beperkt aantal zonnepanelen. Wie weet kunnen we in de toekomst nog de krachten bundelen met onze buren in de wijk en zonnestroom delen.

Recycling

Recycling begon al tijdens de sloopwerkzaamheden. We hebben oude klinkers van het erf hergebruikt voor wandelpaden, oude dakpannen voor ons gezamenlijke gebouw en houten balken van de schuren verwerkt in ons tuinhuis en buitenmeubels.

Ook water, nutriënten en grondstoffen willen we zoveel mogelijk lokaal recyclen. Een aantal buren hebben hier professionele expertise in. We hebben toiletten met aparte urineleidingen waaruit we later kostbare fosfaten kunnen terugwinnen en gebruiken als voeding voor onze eigen groente en fruit. Regenwater vangen en slaan we op als irrigatiewater voor onze moestuin. Het liefst willen we nog meer nutriënten terugwinnen uit ons afvalwater met bijvoorbeeld een helofytenfilter in de tuin. 

En uiteraard loopt iedereen keurig met z’n GFT-bakje en tuinafval naar onze gezamenlijke composthoop om de voedselkringloop nog meer te sluiten.

Sociaal

We wonen op een meer verbonden manier met elkaar samen. We hebben onze eigen plek, maar er is ook genoeg samen te doen. We onderhouden natuurlijk samen de gebouwen en het terrein. En starten nieuwe projecten. Daar besluiten we over middels sociocratische principes, waardoor de stem van de minderheid altijd wordt gehoord. Mensen van alle leeftijden wonen bij ons, zodat we elkaar kunnen aanvullen en helpen. We inspireren elkaar met duurzaam leven zonder elkaar te veroordelen. We delen spullen als wasmachines, fietsen, auto’s en gereedschap. En borrelen gezellig in de zon in de picknickwei of het terras.

Sámen leven met (andere) dieren is belangrijk, niet de functionaliteit voor de mens. We gaan uit van een eigen belevingswereld van dieren. Dat zorgt volgens ons voor een hogere kwaliteit van leven voor zowel onze dieren én onszelf.

Ecologie

Biodiversiteit

Ons thuis van 1,2 hectare is ook een thuis voor vele soorten flora en fauna. In de tuin staan monumentale bomen, er vliegen en wonen vogels en vleermuizen, en er kruipen heel wat kleine en grotere wilde dieren rond. We willen de biodiversiteit op het terrein behouden en vergroten, bijvoorbeeld door meer (inheemse) planten en struiken en bomen te planten.

Stadslandbouw en permacultuur

Op het terrein staan veel soorten fruitbomen en we hebben een flinke moestuin aangelegd om zo in een deel van eigen voedselbehoefte te kunnen voorzien. We putten uit de landbouwkennis van mensen uit onze eigen groep en uit principes van stadslandbouw en permacultuur.

Daarnaast wisselen we graag kennis en ervaring uit over duurzaam tuinieren.

Foto: Steinar La Engeland

Illustraties: Freepik

Pin It on Pinterest

Share This